Работете с нас

Първи контакт с клиента

Свързваме се с клиента, или той с нас и уточняваме в разговор продуктите, които представляват интерес за него.

Клиентът изпраща писмено запитване, с повече или по-малко детайли, които са важни за него, на електронна поща – Market

Първоначална оферта

Важно е клиентът да подаде информация за техническите изисквания, количества, срокове за доставка, начин на транспорт, начин на плащане, комуникация  и други детайли, за да можем да изготвим първоначална оферта.

Посещения на фабриката и преговори

При интерес от страна на клиента той може да посети нашата фабрика, да инспектира производството и да финализираме преговорите по детайлите на офертата. Това е моментът, в който можем да направим и включим допълнителни опции, варианти и да проведем обсъждания по тях.

Договор

Въз основа на горните точки изготвяме договор между нас и клиента, който подписваме и започваме работа по поръчката.

Подобен модел на работа осигурява плавна и спокойна работа, по вече сключените договори, възможност за нас да планираме и осигурим спазване на графика и получаване на стоката в уточнените срокове, по график.

Клиентът има възможност да сключи договор, след като е обсъдил, уточнил и разрешил всички големи и малки детайли по договора, проинспектирал е производството и доставката на продуките и е спокоен за бъдещето на сътрудничеството с нас.

Ще ни бъде приятно да ни се обадите и очакваме полезно и ефективно сътрудничество с вас!

Повече информация

Контакти за продажби в България
Офис Перник
Търговски представител: Георги Георгиев
Електронна поща:
Телефон: 0884 999 595

Офис Берковица
Търговски представител: Борис Александров
Електронна поща:
Телефон: 0898 751 267

Контакти за продажби в ЕС
Алеко Алеков
Електронна поща: Алеко Алеков
Телефон: +359 76 60 48 00

Офис Нюрнберг
Търговски представител: Alexander Gruber
Електронна поща: Alexander Gruber
Телефон: +49 172 446 33 44
+49 918 793 650 24