Уважаеми посетители,

използвайки www.aterrica.com („Сайта“ или „Уеб Сайта“) Вие се съгласявате с настоящите Общи Условия за Ползването му („Условията“). В случай, че не сте съгласни с Условията или с части от тях, Вие не трябва да използвате сайта.

Цел на Общите Условия, Данни за Оператора, Предназначение на Сайта

 1. (1) Настоящите Общи Условия са предназначени да уредят отношенията между „Атеррика“ ООД, с ЕИК 205195467, адрес на управление гр. Перник ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 23, офис 201, наричано по-долу за краткост „Оператор“, и посетителите на уеб сайта, наричани по-долу „Посетители“.

 

 

 1. Операторът е създал уеб сайтаaterrica.com с маркетингова и информационна цел. В сайта се съдържа информация за предлаганите от Оператора продукти и услуги, както и новини и публикации във връзка с предмета му на дейност.

 

 1. Въпреки старанието си да поддържа сайта и поместената в него информация, Операторът не дава гаранция, че тази информация е точна, пълна или актуална. Операторът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

 

 1. Нищо от информацията, съдържаща се в сайта не следва да се счита за предложение за сключване на договор чрез електронни средства (оферта). Ако някъде в уеб сайта има публикувани цени на продукти, това е изцяло с информативна цел и не следа да се тълкува като предложение за сключване на договор.

 

 1. Запитвания относно продукти на Оператора могат да бъдат изпращани посредством използването на електронната поща на Оператора, по телефон , както и на място в офиса на доставчика.

 

Права и задължения на страните, Интелектуална собственост, Ограничения

 1. Операторът има право да променя публикуваната на сайта информация, както и условията за ползването му по всяко време и както намери за добре без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

 

 1. Посетителят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта и да го ползва единствено за лични нужди. Посетителят няма право да копира, модифицира, възпроизвежда и използва по друг начин, изцяло или частично текстове и други елементи от уеб сайта, нито да ги предоставя на трети лица.

 

 1. Посетителят няма право да използва търговската марка на Оператора.

 

 1. Посетителят отговаря за всички извършени от него действия в нарушение на правилата за ползване на сайта или на действащите законови разпоредби.

 

Изключване на Отговорност

 1. Операторът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Посетителите в резултат на използването на този уеб сайт и материалите от този уеб сайт. Нищо в този уеб сайт не е предназначено да бъде професионален, технически съвет и Посетителите не трябва да разчитат на информацията в поместените материали без да потърсят професионална помощ. Не се препоръчва предприемането на действия или въздържането от предприемане на действия вследствие на информация, публикувана на сайта.

 

 1. Операторът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Посетителите в резултат на използването на този уеб сайт и материалите от този уеб сайт, включително и в случай на материални щети на технически устройства на Посетителите.

Връзки към сайтове на трети страни

 1. Доколкото в интернет сайта се съдържат връзки и препратки към сайтове на трети страни, то те са независими и Операторът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Посетителите на сайта в резултат на използването им. Операторът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и други вредни компоненти на тези сайтове.

 

 

Дата, 11.06.2020 г.