PVC склад

Капацитет на производство.

В новата ни производствена база, чието построяване завърши в края на 2019 година, е разположен производствен капацитет, който ни позволява да доставяме на клиенти до 400 единици ПВЦ дограма дневно.

Предвиден е капацитет на разширяване, при сключване на по-мащабни договори.

Технологии, машини и профили.

Използваме висококачествени профили и стъклопакети, произведени в България и ЕС, които удовлетворяват и най-взискателните потребители.

Доставяме големи серии стандартна и нестандартна дограма за различни обекти – от частни жилища, до хотелски комплекси,офис сгради и индустриални обекти.  Това изисква технологични възможности и гъвкавост на производството, които ние притежаваме.

Профилите, които ползваме при производството на ПВЦ дограма и други ПВЦ изделия са на компаниите INOUTIC  (Германия) и Profilink (България). И двете профилни системи имат изпитания и сертификати от IFT Rosenheim – https://www.ift-rosenheim.de/.

С тях можем да задоволим всички съвременни  изисквания на европейския пазар относно ефективното пестене на енергия (коефициент на топлопреминаване до 0.64 W/  K), перфектна шумоизолация, елегантен дизайн, дълъг живот.

Сертификати и стандарти за качество.

Всички изделия на компанията притежават европейски сертификат за съответствие CE, компанията е сертифицирана и се управлява по стандартите за производство и качество на продукцията – ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ; BS OHSAS 18001:2007.  Вътрешнофирмените процеси се управляват от съвременна ERP система, която следи всички показатели на компанията, чрез BI модул. Разбира се в нея влиза и CRM система.

Гаранции.

Всичките условия по доставката и гаранционните опции залягат в договорите с клиентите ни и се спазват пунктуално, за да може работата да е комфортна и лесна и за двете страни. Нашето виждане е, че въпросите свързани с гаранционното обслужване трябва да се решават бързо и с участие на нашите партньори, за да можем в кратък срок и ефективно да намерим работещо решение.