Стъклопакети
Стъклопакети

Капацитет на производство.

Високотехнологичното оборудване,специализираният софтуер и нашият опит ни позволяват да доставяме на клиенти до 650-700 единици разнообразни стъклопакета дневно.

Произвеждаме разнообразна гама енергоспестяващи, слънцезащитни, ламинирани, орнаментни, закалени и обемно–оцветени стъклопакети, в зависимост изискванията на клиента и продукта, който е необходим.

Предвиден е капацитет на разширяване, при сключване на по-мащабни договори.

Компанията ни разполага със сертификати за произход на всички стъкла, лабораторни сертификати за издържали изпитания, издава декларации за съответствие и гаранционни карти. Произвеждаме разнообразна гама енергоспестяващи, слънцезащитни, ламинирани, орнаментни, закалени и обемнооцветени стъкла, в зависимост изискванията на клиента и продукта, който е необходим.

Технологии, машини и профили.

През 2015 година модернизирахме производството на стъклопакети с нови машини и технологии, по програма „Конкурентоспособност на българската икономика“, като внедрихме нова линия за стъклопакети, която ни даде възможност да увеличим капацитета на производството си и да задоволим потребностите си от стъклопакети, за собствените си продукти, а също така и да продаваме продукта на други български производители на дограма, които нямат собствено производство.

Стъклото, което използваме при производството на стъклопакети е на най-реномираните и утвърдени производители, като Saint-Gobain, Guardianglass и AGC, дистанционери на SWISSPACER и ALUPRO, а уплътнителните материали са на KÖMMERLING.

Машините, с които осъществяваме това производство са на Lisec (Австрия), Intermac (Италия) и Bottero (Италия).

Сертификати и стандарти за качество.

Всички изделия на компанията притежават CE маркировка и отговарят на изискванията на ЕС за безопасност,здраве и опазване на околната среда.

Компанията е сертифицирана и се управлява по стандартите за производство и качество на продукцията – ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ; BS OHSAS 18001:2007.

Вътрешнофирмените процеси се управляват от съвременна ERP система, която следи всички показатели на компанията, чрез BI модул. Разбира се в нея влиза и CRM система.