23 ян. 2023

Във всяка съвременна компания софтуера за управление на производството е важна част от целия процес. Производствената база на Атерика, търговския отдел, склада, фактурирането и логистиката ни се управляваха от различни видове софтуер, който да синхронизира цялата сложна организация на производствена компания, за да може да спазваме сроковете за партньорите ни и да имаме резонни цени за продукцията си. 

 

Настъпващата криза и очакваното намаление на покупателната способност на клиентите ни не само в България, но и в чужбина ни накараха да предприемем следващата стъпка в модернизацията на Атеррика, като за 2023 година компанията планира избора и покупката на ERP софтуер (Enterprise resource planning), който да интегрира в себе си всички процеси на компанията – производство, продажба, склад, фактуриране, логистика и да предоставя в реално време данни за всеки един процес на компанията. 

 

Подобрената и обобщена информация за всеки един процес ще дава важни възможности на мениджмънта на компанията – наблюдение и реакция спрямо бързия и променящ се пазар, който в наши дни е глобален и много конкурентен. В началото на 21 век информацията е скъпо ценна придобивка на всяка компания и ние ще разчитаме на новите методи за управление, за да се развиваме и да печелим нови пазари и доволни клиенти.