24 ян. 2023

В завода на Атеррика, в Берковица беше внедрена нова производствена линия за производство на PVC дограма. Самото внедряване – инсталация, тестове и опитно производство продължи малко повече от месец, като в момента фабриката ни работи с пълен капацитет и натоварване.

 

Нуждата от модернизация

Една от основните причини, поради която предприехме тази модернизация е повишеното търсене на нашите продукти на Европейските пазари. Закупуването и инсталацията на  новата производствена линия, ни позволи да увеличим производствения си капацитет около два пъти. Допълнително беше извършена много работа по оптимизацията на работните  процеси. Сега компанията ни изнася в чужбина и продава в България, на бизнес клиенти, два пъти повече продукция и намалява дисбаланса  между голямото количеството поръчки  и възможностите за производство. 

 

Обучение на работната сила

Едно от  най-важните мероприятия при внедряването не беше просто инсталацията или тестовете на новите производствени линии. Да, това също беше голяма задача, но повишаването на квалификацията на нашите служители, обученията за работа с новите линии и с новите производствени процеси беше съществена част от времето и усилията, при тази модернизация на фабриката. 

За наша радост този процес мина с минимални проблеми и към момента производствените ни капацитети са удвоени. Това оказва благоприятно влияние при сформиране на себестойността на нашите продукти и ни дава възможност за още по успешна  конкуренция с други производители и продавачи на едро на идентични продукти.